header footer

Boetes wedstrijdzwemmen

De zwemmer ontvangt 2 tot 3 weken voorafgaand aan de wedstrijd een uitnodiging op het bij de zwemcommissie bekende e-mailadres. In de uitnodiging wordt aangegeven voor welke datum afgemeld kan worden. Afmelden kan uitsluitend per e-mail via het mailadres van de inschrijver van de betreffende wedstrijd.

Deelname aan de KNZB Competitie is verplicht. Afmelden voor de KNZB Competitie kan alléén met geldige reden!

De zwemmer dient zich voor iedere wedstrijd afzonderlijk af te melden, ook als de zwemmer te kennen heeft gegeven dat hij/zij een (langere) tijd niet kan deelnemen aan wedstrijden (denk aan schoolonderzoeken/examens/stage/(langdurige) ziekte).

Een zwemmer die zich te laat afmeldt, krijgt een boete opgelegd! De boete moet niet alleen gezien worden als "straf", maar is ook een terugvordering voor de gemaakte wedstrijdkosten door de vereniging.

Nogmaals: afmelden kan uitsluitend per e-mail via het mailadres van de inschrijver van de betreffende wedstrijd. Oftewel; heb je je tijdig afgemeld maar heeft de inschrijver niet zélf de afmelding ontvangen, dan volgt alsnog een boete.

Tijdens het gehele seizoen mag een zwemmer zich maximaal twee keer ziek melden voor een wedstrijd zonder dat er een boete van € 5 wordt opgelegd. De inschrijfkosten van deze wedstrijd(en) dienen dan nog wel te worden betaald!

De zwemmer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige afmelding!

Hoogte van boetes*

  • Boete voor te laat afmelden, vermeld in de voorlopige uitnodiging, € 5,00 per wedstrijd (code AFGEM)
  • Boete voor te laat afmelden, binnen 24 uur vóór aanvang, € 3,00 per start (code NG)
  • Boete voor niet afmelden en niet komen opdagen, € 10,00  per start (code NGZA)
  • Wedstrijdkosten: afhankelijk van de daadwerkelijke inschrijfkosten.

De boetebedragen worden met deze twee voorbeelden berekend.

  1. Een zwemmer kan niet deelnemen aan de wedstrijd en meldt zich af op de wedstrijddag. Deze zwemmer krijgt een boete van € 3,00 per start (boete voor te laat afmelden, binnen 24 uur voor aanvang (code NG)). Daarnaast moet deze zwemmer ook de daadwerkelijke wedstrijdkosten betalen. Dit verschilt per wedstrijd en betreffen de inschrijfkosten per individuele start of de inschrijfkosten per zwemmer.
  2. Een zwemmer komt niet opdagen. Deze zwemmer krijgt een boete van € 10,00 per start (code NGZA). Daarnaast moet deze zwemmer ook de daadwerkelijke wedstrijdkosten betalen. Dit verschilt per wedstrijd en betreffen de inschrijfkosten per individuele start of de inschrijfkosten per zwemmer. De totale boete kan hierdoor hoog oplopen tot € 50,00!
     

Te laat afgemeld (code AFGEM (AFGEMeld)

Indien de zwemmer zich na de uiterste afmelddatum afmeldt, vermeld in de voorlopige uitnodiging, wordt de zwemmer met de code ‘AFGEM’ op de uitslag vermeld. De zwemcommissie legt in dit geval een boete op van € 5,00 per wedstrijd. Daarnaast moet deze zwemmer ook de daadwerkelijke wedstrijdkosten betalen. Dit verschilt per wedstrijd en betreffen de inschrijfkosten per individuele start of de inschrijfkosten per zwemmer.

Te laat afmelden binnen 24 uur (code NG (Niet Gestart))

Indien de zwemmer zich binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd afmeldt, wordt de zwemmer met de code ‘NG’ op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval via de zwemcommissie een boete op aan de zwemmer. De boete van de KNZB bedraagt € 3,00 per start. Daarnaast moet deze zwemmer ook de daadwerkelijke wedstrijdkosten betalen. Dit verschilt per wedstrijd en betreffen de inschrijfkosten per individuele start of de inschrijfkosten per zwemmer.

Niet afgemeld en niet komen opdagen (code NGZA (Niet Gestart Zonder Afmelding))

Indien de zwemmer zich helemaal niet afmeldt voor de wedstrijd, wordt de zwemmer met de code ‘NGZA’ op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval via de zwemcommissie een boete op aan de zwemmer. De boete van de KNZB bedraagt € 10,00 per start. Daarnaast moet deze zwemmer ook de daadwerkelijke wedstrijdkosten betalen. Dit verschilt per wedstrijd en betreffen de inschrijfkosten per individuele start of de inschrijfkosten per zwemmer.

Een zwemmer die zonder kennisgeving afwezig is, wordt door de ploegleiding niet meer op de ziektemeldingsformulier vermeld!

Betaling boetes

De opgelegde boete dient binnen 14 dagen na verzending van de e-mail, waarin de boete wordt opgelegd, te worden betaald. Indien de boete niet binnen deze termijn wordt voldaan, ontvangt de zwemmer een herinneringsmail met het verzoek om binnen één week alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan. Indien het bedrag wederom niet wordt betaald, wordt deze situatie voorgelegd aan de voorzitter van de zwemcommissie. Het uitblijven van betaling van de boete door de zwemmer zal leiden tot ontzegging van deelname aan trainingen en wedstrijden.

De zwemcommissie houdt bij wie (te) vaak afmeldt. Het (te) vaak afmelden kan ertoe leiden dat een zwemmer niet meer wordt uitgenodigd voor een wedstrijd en/of dat een andere zwemmer, die wél regelmatig wedstrijden zwemt, voorrang krijgt bij deelname aan een toernooi of (belangrijke) wedstrijd(en).

* In alle andere gevallen dan genoemd, beslist de voorzitter van de Zwemcommissie over de hoogte van de boete.